Kanał Wyżej
Zasady Funkcjonowania

Zasady funkcjonowania Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jako samorządowej instytucji kultury określa ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105).Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady Funkcjonowania

Wersja standardowa