Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady Funkcjonowania

Zasady funkcjonowania Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jako samorządowej instytucji kultury określa ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105).


Wprowadził Rey Anna 2019-05-06
Aktualizujący Rey Anna 2019-05-16
Zatwierdzający Rey Anna 2019-05-16
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-16
Wersja standardowa