Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Plan Zamówień Publicznych
  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2022
wybór oferty
 znak sprawy 01/ZP/2020 Wybór najkorzystniejszej oferty ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2021
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury
Ogłoszenie nr 764866-N-2020 z dnia 10.12.2020 r. Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy:  Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Ogłoszenie nr 540546070-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. - zmiana treści ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2021
Przetarg
Data publikacji: 01-02-2022
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia oferty - prace remontowo-adaptacyjne w lokalu użytkowym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-01-2020

1


Wersja standardowa